Personvern

Personvern

Tlf: 91901403
Siqveland & Tønnessen AS  
Org nr 913 727 304
Hognestadvegen 88, 4344 Bryne 

 

Siqveland & Tønnessen er forpliktet til å beskytte og respektere ditt personvern.

Denne erklæringen (sammen med eventuelle andre dokumenter som det henvises til) beskriver hvilke personopplysninger vi innhenter fra deg, og hvordan vi behandler dine personopplysninger.

Erklæringen gjelder for kandidater i rekrutteringsprosesser, kandidater i utviklingsprosesser, kundekontakter og øvrige kontakter i markedsføringsøyemed.

Erklæringen vil bli løpende oppdatert og vedlikehold. Den til enhver tid gjeldende versjon vil være tilgjengelig på våre nettsider.

1.  Prinsipper for PERSONVERN

  • Lovlig, rettferdig og gjennomsiktig
  • Formålsbegrensning
  • Dataminimering
  • Riktighet
  • Lagringsbegrensning
  • Integritet og fortrolighet
  • Ansvarlighet

Vi ivaretar dine rettigheter og du skal til enhver tid få anledning til å få innsyn, trekke tilbake samtykke, korrigere, sette begrensninger eller slette de personopplysningene vi har behandlet.

2. Hvilke personopplysninger behandler vi?

I markedsføring

Nyhetsbrev: Dersom du er påmeldt vårt nyhetsbrev vil vi ha lagret ditt navn, din mailadresse og selskapsnavn. Du vil motta jevnlige nyhetsbrev fra oss med relevante fagartikler og informasjon om våre tjenester.

Kundekontakt: Dersom du er eller har vært kunde av Siqveland & Tønnessen vil vi lagre din kontaktinformasjon for å kunne gi løpende kundeoppfølging med begrunnelse i berettiget interesse.

3. Hvordan gjør Siqveland & Tønnessen seg bruk av 3.parter?

Vi har inngått databehandleravtaler med alle 3.parter som er leverandører av ulike tjenester til oss. 3.partene vil ikke under noen omstendighet dele dine personopplysninger med andre.

I et drifts- og markedsføringsøyemed: Siqveland & Tønnessen benytter 3.parter som IT- og programvareleverandører. Dette gjelder både utvikling og drift av nettsider (herunder kontaktskjema) og leverandør av nyhetsbrev.

4. Hvordan gjør vi seg bruk av dine personopplysninger?

I markedsføringsøyemed: Dersom du er påmeldt vårt nyhetsbrev vil du jevnlig motta interessante fagartikler og relevant informasjon om våre tjenester og produkter.

 

5. Hvor lenge lagrer vi personopplysninger?

Vi lagrer dine opplysninger din i henhold til våre interne regler og prosedyrer, samt våre databehandleravtaler med underleverandører. Lagringstid vil være avhengig av typen prosess du er involvert i, hvilke samtykker som foreligger og hvilken status du har til oss som sådan.

6. Hvordan lagrer vi dine personopplysninger?

All digital lagring skjer på plattformer som tilfredsstiller alle krav til IT-sikkerhet. Alle plattformer har streng tilgangskontroll og krever innlogging. Alle våre leverandører som direkte eller indirekte lagrer opplysninger er regulert gjennom databehandleravtaler.

 

7. Endringer

Hvis det skulle skje endring av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre forandring i informasjonen du er gitt her.  Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi gjøre deg oppmerksom på disse forandringene. Ellers vil oppdatert informasjon alltid finnes lett tilgjengelig på vår nettside.

8. Kontakt oss

Dersom du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her, eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, har du anledning å klage til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg imidlertid til å ta opp saken med oss først.

Du finner mer informasjon om hvordan du kontakter Datatilsynet på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no.